BL:n historia

  • Mette
Aika
Sunnuntai 13.30 – 15.00
Sijainti
Puuseppä
  • Luento
  • Viihde

Kuvaus

Tervetuloa kaikenkattavalle luennolle BL:än historiasta. Luennolla pohditaan mistä genre on tullut, miten se on kehittynyt ja miten siihen suhtautuminen on muuttunut. Olit sitten Bl:än suurkuluttaja tai ainoastaan tietoinen genren olemassaolosta, mutta valmis oppimaan uutta, luento selittää kädestäpitäen mikä tekee BL:stä uniikkia suhteessa muihin romansseihin sekä kuinka sen sisäiset genret ovat muuttuneet.

Anna palautetta