Desuconin verkkosivustojen, verkkokaupan ja Desuprofiilin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, “GDPR”) ja Suomen tietosuojalain (2018/1050) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Kehittyvien conien Suomi ry (Y-tunnus 2962500-4, “Yhdistys”). Rekisterinpitäjän ensisijainen yhteyshenkilö on Teppo Suominen (sähköposti privacy@desucon.fi).

2. Käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Yhdistyksen tapahtumien ennakkolippujen ja kannatustuotteiden myynti, asiakassuhteen hoitaminen, väärinkäytösten estäminen sekä markkinointi. Rekisterinpitäjä on tapahtumat järjestävä taho.

Rekisterinpitäjä ja tämän valtuuttamat henkilöt käyttävät rekisterin sisältöä toimittaakseen lippukaupan tilaukset, henkilöllisyyden varmistamiseksi ongelmatapauksissa sekä asiakaspalvelussa asiakkaan ollessa yhteydessä.

Verkkosivustojen käyttäjien osalta käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Verkkokaupan tilausten osalta käsittelyperusteena on sopimus.

Asiakassuhteen hoitamisen osalta käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot, säännölliset tietolähteet ja tietojen säilytys

Rekisteriin tallennetaan seuraavat käyttäjän syöttämät tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Postinumero ja -toimipaikka
  • Sähköpostiosoite
  • Tilattavat tuotteet (määrä ja laatu)

Lisäksi rekisteriin tallennetaan tapauskohtaisesti joko ohjelmallisesti tai rekisterinpitäjän toimesta määritettävät tilaus-, maksu- ja lähetysaika.

Saamme rekisteriin tietoja myös seuraavista lähteistä, mikäli käyttäjä aktivoi seuraavia palveluja:

  • Mikäli käyttäjä on ilmoittautunut Desuconin ohjelmanpitäjäksi, rekisterinpitäjä synkronoi käyttäjän Kompassi-palveluun (https://kompassi.eu/) ilmoittamansa ohjelman tiedot ohjelmallisesti rekisteriin

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröity pitää Desuprofiilinsa voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Poistamme rekisteröidyn Desuprofiilin ja henkilötiedot rekisteröidyn sitä pyytäessä.

Rekisterinpitäjä tallentaa käyttäjän autentikaatiotiedot evästeillä tunnistaakseen kirjautuneen käyttäjän. Saat evästeistä lisätietoa kappaleesta 8 (Evästeet).

Rekisterinpitäjä tallentaa myös sivuston käyttäjien IP-osoitteet, mutta ne eivät ole yhdistettävissä yksittäisiin käyttäjiin.

4. Tietojen luovuttaminen

Rekisteristä tietoja saavat:

  • Paytrail Oyj (verkkokaupan maksujen käsittelemistä varten)
  • Kompassi-palvelu (https://kompassi.eu/) saa käyttäjän rajatut kirjautumistiedot (Nimi ja sähköposti) mikäli käyttäjä kirjautuu Kompassiin Desuprofiilia käyttäen. Rekisterinpitäjä ei synkronoi Kompassiin automaattisesti mitään.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

privacy@desucon.fi.

Tarkistusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin sinusta tallentamamme henkilötiedot ja saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä välisemme sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (esim. toimeksiantosopimus) tai milloin käsittely on välttämätöntä meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpitovelvollisuus).

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Yhdistys ei koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen).

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä rekisterin tietoja automaattiseen päätöksentekoon emmekä rekisteröityjen profiloimiseen.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee suomalaisen yhtiön palvelimella, joka on suojattu teknisin suojakeinoin (mm. tiedonsiirron salauksella sekä salasanoin) ja joka sijaitsee lukitussa tilassa. Yhdistyksen edustajat eivät pääse palvelimeen fyysisesti käsiksi. Käyttöoikeus palvelimeen on Yhdistyksen teknisiä ylläpitotoimia tekevillä henkilöillä. Hallintapaneelin kautta pääsy palvelimelle on yhdistyksen rahastonhoitajalla ja pääkäyttäjillä. Tällä hetkellä tiedot ovat UpCloud Oy:n palvelimella.

8. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (“cookie”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa.

Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.

9. Kysyttävää?

Jos sinulle jäi vielä kysymyksiä, ota yhteyttä!

privacy@desucon.fi