Toiminta

Kesän 2022 Desuconin työvoima, ohjelmanpitäjät ja vieraat. Kuva: Mira Ojamo

Tästä osiosta löydät tietoa Kehittyvien conien Suomi ry:n toiminnasta, mm. tapahtumista ja järjestämistämme koulutuksista.

Yhdistys järjestää nykyisin 2-4 tapahtumaa vuodessa:  kesän Desuconilla ja talven Desucon Frostbitellä on pääpainotus yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Näiden tapahtuminen lisäksi saatetaan järjestää DesuTalks syksyisin ja DesuCruise kun tälle on kysyntää.  Fyysisisten tapahtumien lisäksi yhdistyksellä on ollut pienempiä tempauksia netissä Halloweenin, joulun ja ystävänpäivän tienoilla.  

Yhdistys järjestää myös kaksi vakiintunutta kokousta: Desujoulut marras-joulukuussa, joiden yhteydessä on yhdistyksen ylimääräinen kokous ja kesällä vuosikokouksen. Vuosikokouksen yhteydessä on useampaan kertaan järjestetty Desu/C-tapahtuma, jossa on pyritty kehittämään Desuconia yhdessä yhdistysten jäsenten ja kiinnostuneiden kanssa.