Aikahassutuksen Syöverit

  • Sini ”Panswag” Esitalo
Aika
Lauantai 19.00 – 20.30
Sijainti
Kuusi
  • Luento

Kuvaus

Koska ajassa matkustaminen on toiminnallisesti enemmän fantasiaa kuin tiedettä, aikamatkustus tarinankerronnan elementtinä kertoo usein enemmän tarinankertojan omasta ajatusmaailmasta kuin tarinan universumin toiminnasta. Tällä luennolla käsitellään japanilaisessa mediassa kuvattujen aikamatkustusjuonien metafyysisiä ja filosofisia ulottuvuuksia, tavoitteena valottaa sitä, miten japanilainen mielikuva aikamatkustuksesta rakentuu. Luennolla myös kartoitetaan eroja siinä, miten japanilainen ja länsimaalainen mielikuvitus lähestyvät aikamatkustuksen aihetta. Luennon keskiössä ovat pääasiassa erilaisten medioiden hyödyntämät konseptit ja mallit, jättäen mahdolliset sarja- ja pelikohtaiset juonipaljastukset taka-alalle.

Anna palautetta

Tästä ohjelmasta ei voi vielä antaa palautetta.