Huom! Tämä ei ole uusimman tapahtuman sivu. Uusimman tapahtuman sivustolle pääset tästä!

Desuconin verkkokaupan rekisteriseloste

Tämä on Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Desuconin verkkokaupan tilausten muodostamalle henkilörekisterille.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Kehittyvien conien Suomi ry. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on yhdistyksen rahastonhoitaja Henna-Riina Kakkola (sähköposti talous@desucon.fi).

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen tapahtumien ennakkolippujen ja kannatustuotteiden myynti. Rekisterinpitäjä on tapahtumat järjestävä taho.

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavat käyttäjän syöttämät tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Postinumero ja -toimipaikka
  • Sähköpostiosoite
  • Tilattavat tuotteet (määrä ja laatu)

Lisäksi rekisteriin tallennetaan tapauskohtaisesti joko ohjelmallisesti tai rekisterinpitäjän toimesta määritettävät tilaus-, maksu- ja lähetysaika.

4. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ja tämän valtuuttamat henkilöt voivat käyttää rekisterin sisältöä parhaaksi katsomallaan tavalla kaupan tilausten toimittamiseksi.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee UpCloud Oy:n palvelimella, joka on suojattu teknisin suojakeinoin (mm. tiedonsiirron salauksella sekä salasanoin) ja joka sijaitsee lukitussa tilassa. Käyttöoikeus palvelimeen on vain Kehittyvien conien Suomi ry:n edustajilla.

6. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 § mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoituksella varustettuna.