Avustukset

Ulkopuolisten toimijoiden avustukset, toimikausi 2023-2024

KcS ry on valmistautunut myöntämään avustuksia toimikausillaan yhdistyksen budjetissa asettamien rajoitusten määrään asti. Hallitus voi omalla harkinnallaan myöntää avustuksia myös enemmän, mutta tällöin hallituksella on erityinen vastuu perustella yhdistykselle miksi avustukset ovat yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden kannalta tarpeellisia.

Yhdistys myöntää kaikki avustukset ensisijaisesti tappiontakauksena tai erityisehtoisena lainana, joka peritään takaisin avustetun tapahtuman voitoista. Pieniä avustuksia voidaan hallituksen harkinnalla myöntää myös niin, ettei niitä peritä takaisin, mutta koska avustusmallin tavoitteena on kannustaa uusia tapahtumia omavaraisiksi ja käynnistämään uutta toimintaa, eivät suorat tai toistuvat avustukset ole tämän tavoitteen kannalta erityisen perusteltuja.

Hallitus käsittelee ja tekee päätöksen jokaisesta avustushakemuksesta, mutta voi halutessaan käyttää hallituksen jäseniä, yhdistyksen toimihenkilöitä ja ulkopuolisia asiantuntijoita avustushakemuksen käsittelyyn.

Ulkopuolisille tapahtumille myönnettävän avustuksen ehdot

KcS ry:n hallitus myöntää avustukset aina kokonaisharkinnan perusteella. Vaikka avustuksen hakija täyttäisi muodollisesti kaikki ehdot, ei hallitus välttämättä myönnä avustusta.

Rahallisen avustuksen lisäksi KcS ry sitoutuu osana avustusta tarjoamaan hakijalle perusmuotoista apua ja tukea tapahtumanjärjestämisen hyvien käytäntöjen ja toimitapojen jakamisessa.

Avustuksiin sovelletaan aina alla olevia ehtoja.

Ehdot:

  1. Avustus annetaan tappiontakauksena tai erityisehtoisena lainana (lainaa peritään takaisin tapahtuman voitoista, ei tappiolliselta tapahtumalta).
  2. Avustusta myönnetään vain voittoa tavoittelemattomaan tapahtumaan ja toimijoille.
  3. Avustusta ei voi käyttää palkkoihin, palkkioihin tai henkilöstökuluihin.
  4. Avustustettavan tapahtuman täytyy edistää KcS ry:n toimintaa ja tarkoitusta. Käytännössä avustettavan tapahtuman tulee edistää japanilaisen populaarikulttuurin tunnettuutta, roolia ja toimintaa Suomessa.
  5. Avustettava tapahtuma sitoutuu noudattamaan KcS ry:n yhdenvertaisuuslinjausta ja muita tasavertaisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä linjauksia.
  6. Avustettava tapahtuma suostuu avaamaan hakuvaiheessa budjettinsa sekä tapahtuman jälkeen taloudellisen toteumansa KcS ry:lle, jotta KcS ry voi varmistua avustuksen kohdistumisesta sekä tapahtuman tappioista/voitoista.
  7. Avustettava tapahtuma suostuu avaamaan hallituksensa sekä mahdolliset taustatoimijat ja edunsaajat KcS ry:lle yhdistyksen vaatimassa laajuudessa.