Kokoukset

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti on vuosittain kesä-, heinä- tai elokuun aikana järjestettävä vuosikokous, jossa käsitellään menneen kauden asiat kuten toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä päätetään toiminnasta ja taloudesta seuraavalle kaudelle. Samalla valitaan myös yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii lähtökohtaisesti myös Desuconien pääjärjestäjänä ja muu hallitus.

Toiminnan pyörittämisen vuoksi järjestetään yleensä myös ylimääräinen kokous marras-joulukuussa yhdistyksen pikkujoulujen eli Desujoulujen yhteydessä. Tässä kokouksessa käsitellään edellisen, elokuun lopussa päättyneen tili- ja toimikauden asioita tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muodossa. Mikäli näitä ei saada ajoissa valmiiksi, siirtyy niiden käsittely seuraavan kesän vuosikokoukseen.

Yhdistyksen hallitus kokoustaa järjestäytymiskokouksensa ulkopuolella tarvittaessa, mm. hyväksyäkseen uusia jäseniä ja käsitelläkseen yhdistyksen asioita. Yleensä hallitus kokoustaa vuosittain 2-5 kertaa.

KcS ry:n hallitus

Kehittyvien conien Suomi ry:n hallitus 2015-2016 järjestäytymiskokouksessaan Traconissa