Yhdenvertaisuus ja häirinnänvastainen työ tapahtumassa

Kirjoittanut
Isperia

Desucon on aina osallistunut aktiivisesti yhdenvertaisuustyöhön ja tapahtumamme kävijöiden ja työntekijöiden turvallisuus ja viihtyminen ovat meille tärkeitä. Desuconissa jokainen on yhdenvertainen ja ansaitsee tulla myös kohdelluksi yhdenvertaisesti.

Miten jokainen voi osallistua?

Vaikka meillä on tapahtumassa osaava häirinnänvastainen tiimi, taitavat järjestyksenvalvojat ja olemme tapahtumana sitoutuneet puuttumaan kaikkiin tapauksiin, voimme toimia vain tilanteissa, jotka tulevat tietoomme. Jos siis törmäät tapahtumassa tilanteeseen tai toimintaan, joka täyttää syrjinnän, häirinnän tai muun epäasiallisen käytöksen tunnusmerkit, voit itse puuttua tilanteeseen tai tuoda sen meidän tietoomme. Yhteyttä saa ottaa matalalla kynnyksellä myös tilanteissa, joissa olet epävarma tai haluat jutella tai kysyä neuvoa: on parempi käydä läpi enemmän tilanteita kuin että häirintään jäisi puuttumatta.

Häirintäyhdyshenkilöt saa koko tapahtuman ajan kiinni puhelimella, ja kaikista tapauksista voi kertoa myös lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai infoon. Tieto kulkee meillä sisäisesti eteenpäin, kunhan saamme sen.

Jos haluat tukea näkemäsi tai kokemasi tilanteen käsittelyyn, häirintäyhdyshenkilöiden tehtävä on erityisesti auttaa käsittelemään ja käymään läpi koettuja tilanteita. Läpikäyntiä ei myöskään tarvitse tehdä conin vilinässä, vaan olemme varanneet rauhallisen tilan, jossa asian käsittelyn voi tehdä omassa tahdissa.

Desuconin yhdenvertaisuusperiaatteet tuodaan esiin tapahtumamme nettisivulla, mutta ne on luettavissa myös tässä:

Periaatteet

Kohtele muita asiallisesti ja kunnioittavasti; kunnioita muiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta sekä heidän itselleen asettamia rajoja. Ei tarkoittaa aina ei; älä ota valokuvia pyytämättä, älä häiritse muita sanallisesti, älä kosketa muita ihmisiä ilman lupaa äläkä tuijota muita. 

Desuconissa ei missään tilanteessa sallita väkivaltaa, rasismia, häirintää, syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä. Mikäli törmäät tällaiseen käytökseen tai joku kohtelee sinua väärin, voit olla yhteydessä tapahtuman järjestyksenvalvojiin, infoon tai häirintäyhdyshenkilöihin. Asia selvitetään aina.

Puutu näkemääsi häirintään ja tarjoa tukeasi kohdanneelle. Häirintään saa ja pitää puuttua. Puuttuminen voi olla tilanteeseen menemistä tai asiasta kertomista tapahtuman aikana (tai ennen tai jälkeen tapahtuman). Myös tapahtuman järjestyksenvalvojat ja häirintäyhdyshenkilöt auttavat tarvittaessa.

Mikäli henkilö rikkoo näitä periaatteita ja rikkoo siten tapahtuman järjestyssääntöjä, on Desuconilla oikeus poistaa sääntöjä rikkonut henkilö tapahtumasta.

Häirintäyhdyshenkilöt

Desuconilla on häirinnänvastainen tiimi, joka tarjoaa tukea häirintää, ahdistelua, kiusaamista ja muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille kävijöille ja vapaaehtoisille. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvoite. Yhteydenottaja voi myös halutessaan pyytää, että asiaa ei viedä eteenpäin. Sinun ei kuitenkaan tarvitse muistaa näitä periaatteita: jokainen häirintäyhdyshenkilö on koulutettu, ja auttaa tilanteessa eteenpäin.

Saat yhteyden suoraan häirintäyhdyshenkilöön puhelimella, tai voit pyytää järjestyksenvalvojia tai infoa ottamaan puolestasi yhteyttä. Keskustelemme aina mielellämme ilmoituksen antajan kanssa, mutta tämä ei ole pakollista: voit myös vain antaa ilmoituksesi tai tehdä sen myös sähköpostilla. Häirinnänvastainen tiimi on paikalla myös iltabileissä.

Häirintäyhdyshenkilö tapahtumassa: 044 781 5518

Häirintäyhdyshenkilö iltabileissä: 044 781 5519

Häirinnänvastaisen tiimin sähköposti: hairinta@desucon.fi

Kommentit

Anonyymi
Hyvä vitsi.

Lähetä kommentti

Anonyymit kommentit eivät ole sallittuja tähän viestiin. Kirjaudu sisään!